De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je érgens veilig moet kunnen voelen, dan is dat binnen de kerk. Zo zou het moeten zijn en zo is gelukkig vaak de realiteit. Maar helaas gaat dat niet altijd en overal op. Grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in kerken voor.

Hulp of melding

Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt, probeer hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten!

De interne vertrouwenspersoon is: Rosemarie Verkuil (06-48506216, vertrouwenspersoon@schenkelkerk.nl). Zij biedt een luisterend oor, denkt mee bij eventuele vervolgstappen en kan ondersteuning bieden hierbij. De vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersoon functioneert ook onafhankelijk van de kerkenraad.

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij het landelijke meldpunt voor seksueel misbruik van de Protestantse Kerk Nederland SMPR. Het SMPR is ook telefonisch bereikbaar via 030-3038590.

Beleid Veilige kerk

Binnen onze wijkgemeente willen we ongewenst gedrag zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Het beleid om een veilige kerk te zijn, is hier te vinden.

Een veilige kerk zijn begint met afspraken over wij ons gedragen en hoe wij willen dat anderen zich gedragen. De Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel heeft een gedragscode waarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld over geheimhouding van vertrouwelijke informatie, pesten en het zorgvuldig omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen.

Vrijwilligers en professionals die met (kwetsbare) mensen werken, vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met een VOG weten we dat de vrijwilliger nooit is veroordeeld voor misdrijven die relevant zijn voor de uitvoering van de functie binnen de Schenkelkerk.