De Protestantse wijkgemeente Schenkel in Capelle aan den IJssel is op zoek naar een samenbindende, enthousiaste en missionair gedreven predikant. We zoeken iemand die samen met de kerkenraad geestelijk leiding geeft aan de gemeente en een voortrekkersrol wil vervullen in de beweging naar en de verbinding met de buurt.

Onze gemeente

De Schenkelkerk wil een open en uitnodigende gemeenschap zijn voor jong en oud rond het Woord, waarbij de predikant een samenbindende rol speelt tussen de generaties. Onderlinge ontmoeting en het geloofsgesprek vinden wij belangrijk. We willen niet alleen kerk zijn voor de bestaande gemeente, maar juist ook voor
en met onze buurt.

Wie zoeken wij

Wij zoeken een predikant met een levend geloof, passie voor het evangelie en hart voor mensen, die onze visie en missie herkent en daar enthousiast van wordt. Iemand die zich richt op een Bijbelse en actuele verkondiging in begrijpelijke taal en ons helpt om het leven met Jezus te leven en verder te bouwen aan een geïnspireerde en inspirerende geloofsgemeenschap voor jong en oud. Wij vinden het belangrijk dat de predikant een voortrekkersrol vervult in de beweging naar en verbinding met de buurt. Daarnaast is hij/zij een samenbindende factor voor verschillende generaties in de gemeente. Wonen in de wijk Schenkel heeft onze voorkeur. Er is in de gemeente echter geen pastorie beschikbaar, maar wij willen wel zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het
zoeken naar een passende woonruimte.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website schenkelkerk.nl waar u ook de profielschets van de wijkgemeente en het beleidsplan kunt vinden. Spreekt deze uitdaging u aan, dan nodigen wij u graag uit te reageren met sollicitatiebrief en cv naar beroepingscommissie@schenkelkerk.nl vóór 22 april a.s. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Boerman (06-51833848).

Advertentie vacature predikant Schenkelkerk

Profiel gemeente Schenkelkerk

Lees hier ons beleidsplan ‘Geïnspireerd en inspirerend’