Kerkgebouw

De Schenkelkerk is te vinden aan de Bermweg op nummer 29B (2906 LA) in Capelle aan den IJssel

Kosters

Contactpersoon dhr. C. Stip, tel. 010-4502153 of kosters@schenkelkerk.nl

Verhuur zalen

De Schenkelkerk is beschikbaar voor de activiteiten van de wijkgemeente Schenkel. Daarnaast wordt het gebouw verhuurd aan derden voor huwelijksdiensten, concerten en andere activiteiten. De kerkgebouw bestaat uit meerdere ruimten, deze ruimten kunnen dan ook los van elkaar gehuurd worden, voor zover deze niet in gebruik zijn voor eigen activiteiten. Per aanvraag wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan onze doelstellingen en of het gebruik in overeenstemming is met het karakter van het gebouw en de ruimten. Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met dhr. C.G. van Vliet, tel. 010-2847351 of werkgroepbeheer@schenkelkerk.nl

Kerkdienst thuis volgen?

Al onze kerkdiensten worden uitgezonden en opgenomen. Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten te beluisteren en ook met beeld te volgen. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten alleen beluisteren.
Zie schenkelkerk.nl voor de link naar de kerkdiensten en de liturgie.

Kerkvervoer

Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zelfstandig naar de kerk te komen is het mogelijk om samen naar de kerk te komen. Wilt u met iemand meerijden naar de kerk? Belt u met dhr. T. Janssens, tel. 010-4229217

Lid worden?

Welkom! U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Digna Taal, tel. 010-4584211 of ledenadministratie@schenkelkerk.nl

Nieuwsbrief of kerkblad ontvangen?

Informatie bij onze scriba Adri de Jonge, scriba@schenkelkerk.nl

Collectebonnen

In verband met de belastingaftrek is het ook interessant om gebruik te maken van collectebonnen. Er zijn collectebonnen van 0.50, 1.00 en 2.00 euro. De bonnen zijn te koop per velletje van 20 stuks:

Aantal bonnen
per velletje
Bedrag per vel
0,50 20 10,00
1,00 20 20,00
2,00 20 40,00

Deze zijn alsvolgt verkrijgbaar bij:
Stuur een e-mail naar collectebonnen@schenkelkerk.nl

  1. Vermeld in deze e-mail welke collectebonnen u wilt hebben en hoeveel vellen u daarvan wilt. De volgende vellen zijn verkrijgbaar, van € 0,50, van € 1,00 en van € 2,00. Op één vel zitten 20 collectebonnen. Wilt u dus 2 vellen van € 0,50 en 1 vel van € 1,00, dan is dit bij elkaar € 40,00.
  2. Het bedrag dient u zelf over te maken naar bank­rekening NL29 RABO 0373717350 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Schenkel onder vermelding van collectebonnen.
  3. Arend Nell overhandigt u dan de collectebonnen, eventueel voor/na de dienst of deponeert deze bij u in de brievenbus.
  • Bent u echt niet in de gelegenheid om te mailen, dan kunt u telefonische contact opnemen met Arend Nell op telefoonnummer 06-44845151.
  • Lukt het niet om via online- of mobielbankieren te betalen neem dan contact op met Arend Nell.
Indien u meer informatie wilt inzake de collectebonnen m.b.t. fiscale informatie etc., neem dan contact op met:
Dhr. Martin van Dieren
Email: PKN.Capelle@admidi.nl

Inzameling oud papier

De opbrengst hiervan is bestemd voor de wijkkerk. De papiercontainer staat op de kleine parkeerplaats voor Goudenregenstraat nr. 1 en op de volgende dagen kun je oud papier afgeven.
De container staat er elke eerste zaterdag van de maand van 10:00 – 11:30 uur en de vrijdag hieraan voorafgaand van 15:00 – 16:00 uur. Zie hiervoor ook Kerknieuws. Dringend verzoeken wij je buiten die uren geen papier bij de container neer te zetten. Tevens vragen wij om plastic verpakkingsmateriaal (zoals bij reclamefolders) vooraf te verwijderen. Meer informatie? Arend Nell, Tel. 06-44845151, email: a.nell@kpnplanet.nl