Oud papier april 2024

Op vrijdag 5 april van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 6 april van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat.
Op andere dagen kunt u terecht bij de blauwe papiercontainer op het kerkplein, dozen en tassen papier kunt u ook in het schuurtje zetten.
Wel graag de plastic verpakking van folders en dergelijke verwijderen.

De opbrengst over de eerste twee maanden van het jaar 2024 was  € 268,80. Dat is toch de moeite waard. Daarom blijven we een beroep op u doen om vooral uw oud papier te bewaren en naar de container te komen brengen, dank daarvoor.

Alpha-cursus 2024

Samen met mensen uit zes kerken/wijkgemeenten starten wij in februari met de Alpha-cursus in de Schenkelkerk.

De Alpha-cursus is een serie avonden waarop mensen op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met de basis van het christelijk geloof.

Wil je meer weten over God, Jezus en het christelijk geloof? Dan is een Alpha-cursus iets voor jou!
In een serie van tien bijeenkomsten ontdek je samen met anderen het christelijk geloof. Elke bijeenkomst begint met een gezellige maaltijd, zodat je anderen kunt leren kennen.
Hierna volgt een inleiding waarover in een kleine groep wordt doorgepraat. Onderwerpen zijn onder andere: Wie is Jezus? Bidden waarom en hoe? De bijbel lezen. Hoe kun je geloven?
Gaandeweg kom je zo meer te weten over het christelijk geloof. En er is volop gelegenheid vragen te stellen, waarbij geen vraag te gek is. Een Alpha-cursus is er voor iedereen. Of je wel, niet of een beetje gelooft.
Als je graag meedoet met een goed gesprek en wilt genieten van een lekkere maaltijd, dan zit je bij een Alpha-cursus goed.
De Alpha-cursus wordt gehouden op tien donderdagen in de periode februari t/m half april. Extra is een verdiepende Alpha-dag of weekend waarop we elkaar ontmoeten. De eerste avond is donderdag 1 februari van 18.30 tot 21.00uur in de Schenkelkerk.
De Alpha-cursus is komen overwaaien uit Engeland, waar het ooit begonnen is als een cursus voor gemeenteleden. Er kwamen echter veel mensen op af die geen lid waren van de kerk, maar wel meer wilden weten over het christelijk geloof. Dus ook – misschien wel juist – mensen die niet naar de kerk gaan, maar meer willen weten over het geloof, zijn van harte welkom!
De beste manier om mensen uit te nodigen is persoonlijk. De eerste keer dat ik de Alpha-cursus gaf , wilde ik mijn buurvrouw uitnodigen. Ik stuurde haar een appje: Zou deze cursus wat voor jou zijn? Ik vond het best spannend om dat te verzenen, maar was blij verrast toen ze enthousiast reageerde: Ja, dat lijkt me leuk!
Dus wie weet is er iemand in jouw omgeving waarvan je denkt: Zou het wat voor haar of hem zijn? De beste manier is om het gewoon te vragen!
Deelname is gratis, een kleine bijdrage voor “de kookpot” wordt op prijs gesteld.
Opgeven kan via alphacapelle@gmail.com of telefonisch 06-39482819.

Ds. Jake Schimmel

Alpha Capelle aan den Ijssel

Taizéviering op 21 april 2024 in de Pauluskerk

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering.
Aarzel niet, overkom drempelvrees.
Het thema: ‘Marta en Maria´.
Datum en plaats: zondag 21 April in de Pauluskerk,
Merellaan 352, Capelle aan den IJssel.
Aanvang: 19.00 uur.

Iedere Taizéviering wordt gekenmerkt door stemmige muziek, (Bijbel)teksten ter overdenking, gebeden en stilte.
Even uit de hectiek van alledag tot rust komen. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

De viering van 10 maart 2024 in de Schenkelkerk is hier terug te kijken.

Capels Taizé Overleg.

 

Rijckehove zoekt nieuwe vrijwilligers en coördinatoren voor de kerkdiensten

In verpleeghuis Rijckehove wordt iedere zondag van 10.30 tot 11.30 uur een kerkdienst voor bewoners en familie georganiseerd.

Om dit mooie werk te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar:
Vrijwilligers die de bewoners van en naar de kerkzaal brengen.
Coördinatoren die de leiding hebben over de (kerk)zaal, de vrijwilligers aanstuurt en na afloop aan de bezoekers van de kerkdienst een drankje aanbiedt.

Op basis van de huidige bezetting heeft u  ca. 1 keer per 4 weken dienst. U wordt vanzelfsprekend ingewerkt en kan vrijblijvend meelopen om te beoordelen of één van bovenstaande rollen bij u past.

Wilt u een keer meelopen of meer informatie ontvangen, dan kan dat bij:
Joanne Dekker, geestelijk verzorger ( joanne.vanasselt@zellingen.nl/ 0618942376 of
Hanno van Alten, coördinator en voorzitter (hannovanalten@hotmail.com/ 010- 4211115).

Donderdag 4 april begint de nieuwe cursus Creatief Leven.

Na een succesvolle eerste cursus met 7 deelnemers in de leeftijd van 50 – 70 jaar, die de stap naar verandering durven nemen, ben ik op zoek naar nieuwe deelnemers. Bij deze de vraag of jullie kunnen helpen de cursus bekend te maken onder inwoners van Capelle. En misschien heb jezelf wel mensen op het oog. Attendeer ze op de cursus. Goed om om je heen te kijken wie van je contacten hier behoefte aan heeft en gemotiveerd is te werken aan verandering. Geschikt voor alle leeftijden van 18 – 90 jaar.

Cursus Creatief Leven: “voor iedereen die eenzaamheid ervaart en daar iets aan wil doen”

Ieder mens voelt zich wel eens eenzaam. Dat is normaal. Het voelt niet fijn en je probeert er wat aan te doen. Wanneer dit gevoel te lang aanhoudt, is het niet gezond voor lichaam en geest. Het beïnvloedt je gedrag en je kunt niet meer zijn wie je wilt zijn.

De cursus Creatief Leven helpt je de oplossing te vinden en te werken aan verandering. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en begint op donderdag 4 april van 13.30 – 16.00 uur. Locatie: Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5, 2905 AX, Capelle aan den IJssel.

Vervolgdata: 11, 18 en 25 april; 2, 23 en 30 mei; 6 juni. De cursus is gratis.

Voor de kosten van het werkboek en de materialen vragen we een eigen bijdrage van € 30,00. Neem contact op met de cursusleider als dit bedrag een bezwaar is.
In een kleine groep individueel werken aan verandering.

Na de cursus:

  • voel je je minder eenzaam en sta je vitaler in het leven
  • weet je wat jij belangrijk vindt in je leven
  • zijn je vaardigheden in communicatie en omgang met anderen toegenomen
  • weet je hoe je beter om kunt gaan met veranderingen in je leven

De cursus wordt gegeven door Henk Kamminga, zelf wonend in Capelle aan den IJssel en werkzaam als coördinator van het vrijwilligersproject MOTTO. Daarnaast is hij opgeleid tot Specialist Eenzaamheid en gecertificeerd trainer van de cursus Creatief Leven.

Informatie en aanmelden: 06-28830857; hkm@samen010.nl

Bedankt

Met vriendelijke groet,
Henk Kamminga

geestelijk verzorger & projectleider MOTTO Capelle aan den IJssel

Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen

Informatieblad  Creatief Leven cursus

Opvang Oekraïense vluchtelingen – update Diaconaal Platform Capelle (DPC+)

Hierbij een update van de stand van zaken rond de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Capelle aan den IJssel.

Gesprek gemeente – vrijwilligers organisaties van  23 mei

Afgelopen maandag is er een vergadering geweest met de betrokken ambtenaren van de gemeente Capelle en vrijwilligerorganisaties, die een actieve rol spelen bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Voor de komende zomer wordt er gewerkt aan een pakket van activiteiten waaronder sport voor de jongeren,. Verder zijn er op diverse plaatsen ontmoetingsmogelijkheden (huizen van de wijk) mede georganiseerd door de WOP’s. Ook worden er rondritten georganiseerd door Capelle. Daarnaast natuurlijk alle activiteiten die vanuit de kerken van het DPC+ georganiseerd worden.

Er is afgesproken dat alle activiteiten doorgegeven worden aan de gemeente en dat er een overkoepelend overzicht komt waarin alles vermeld wordt. Dit om dubbelingen te voorkomen, maar ook om elkaar te versterken. De activiteiten vanuit het DPC heb ik inmiddels doorgegeven.

Vervoer

Het vervoer op afroep is van start gegaan. Voor de verschillende dagdelen zijn vrijwilligers beschikbaar die kunnen rijden. Op 25 mei is de eerste rit gereden.

Weggeefwinkel in de Laankerk

De weggeefwinkel in de Laankerk is van start gegaan. Naast de mogelijkheid om spullen uit te zoeken, kan er koffie gedronken worden en is er een speelhoek voor kinderen. Ook zijn er regelmatig predikanten aanwezig voor eventuele pastorale ondersteuning.

Inzameling verzorgingsproducten

Voor de Oekraïners die verblijven in het Rivium is per maand een leefgeld vergoeding van ongeveer 65 euro.  Wat je daar mee kunt doen, is beperkt. We willen daarom een inzamelingsactie organiseren voor verzorgingsproducten (denk aan shampoo, tandpasta, zeep maar ook maandverband etc.). Via de weggeefwinkel zullen ze dan verspreid worden.

Zaterdagmiddag wandelingen

Eens per veertien dagen wordt er een wandeling in- en nabij Capelle georganiseerd.

Muziek in het Rivium

Er wordt gekeken of het mogelijk is om muziekuitvoeringen in het Rivium te organiseren. Wat (o.a.) voor nodig is, is een piano. Is er mogelijk een gemeentelid dat een piano ter beschikking wil stellen?

Verbouwing Rivium

Tot op heden is er nog geen toestemming van de brandweer om verder op te schalen en blijft het aantal vluchtelingen dat in het Rivium gehuisvest wordt, steken rond de 50. Maar dat zou binnenkort kunnen veranderen en de verwachting is dat er dan snel doorgeschakeld gaat worden naar 125 mensen. Uiteindelijk zouden er 200-250 mensen opgevangen gaan worden.

Meer informatie om u aan te melden als vrijwilliger Oekraine via DCP+

Namens het Diaconaal Platform Capelle +
A. Koster

email: aj.koster@hccnet.nl

Budgetmaatjes Capelle zoekt nieuwe maatjes!

Op het moment krijgen we veel aanvragen voor hulp.

Wil je iemand helpen bij de thuisadministratie?

Voor ons project in Capelle aan den IJssel zijn we op zoek naar vrijwilligers. Als Budgetmaatje ga je bij de hulpvrager thuis aan de slag om samen de financiële administratie weer op orde te krijgen.  Een traject kan enkele maanden tot maximaal 2 jaar duren.

Waar bestaat je hulp o.a. uit?

Openen en ordenen van post
Overzicht maken van inkomsten en uitgaven
Aanleren van financiële vaardigheden
Schuldeisers benaderen en betalingsregelingen treffen
Papieren in orde maken voor schuldhulpverlening

Ben je geïnteresseerd?

Heb je affiniteit met financiële administratie?
Vind je het leuk om mensen te coachen?
Ben je een aantal uur per week beschikbaar?

Mooi!

Wij geven je een basistraining, leren je coachen en ondersteunen je door begeleiding van een coördinator, bijscholing en intervisiebijeenkomsten.

Meer weten of je aanmelden?

Anetta Eilander en Jony Louwerse

Bel (010) 466 67 22 of mail naar bmcapelle@samen010.nl

221128 CAP flyer geldzorgen WEB
Raadsbesluit aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid