Actie Kerkbalans 2022 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Van 15 tot en met 29 januari houden we weer de actie Kerkbalans. Kerkbalans vormt voor de Schenkelkerk de belangrijkste bron van inkomsten. Uit deze inkomsten betalen we de predikant, kerkelijk werkers, koster, het beheer van de gebouwen, het onderhoud van het orgel, onze video-installatie, etc.
Om dit werk ook in 2022 goed te kunnen doen is uw bijdrage van groot belang.
In de eerste week komen de lopers langs om de brief af te geven en in de tweede week om uw antwoord op te halen.
Voor meer informatie zie www.kerkbalans.nl Van harte aanbevolen!

Jan Willem Schoemaker, kerkrentmeester

Oud papier februari 2022

Op vrijdag 4 februari van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 5 februari van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat, op andere dagen kunt u terecht bij de blauwe papiercontainer op het kerkplein, dozen en tassen papier kunt u ook in het schuurtje zetten.
Wel graag de plastic verpakking van folders en dergelijke verwijderen.

De opbrengst over het jaar 2021 was  € 1.830,40. Dat is toch de moeite waard. Daarom blijven we een beroep op u doen om vooral uw oud papier te bewaren en naar de container te komen brengen, dank daarvoor. Neem bij het inleveren wel de nodige voorzichtigheid in acht met de huidige coronaregels.

Schenkelkerk Winterfair 

Op zaterdag 27 november vond de Winterfair in de Schenkelkerk plaats.
De opbrengst van de Winterfair was € 5.308,95, een fantastisch mooi bedrag.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank!

Taizévieringen 2021/2022

MIS DIT ECHT NIET, als u van zingen houdt, afgewisseld met momenten van bezinning en gebed. Als u het belangrijk vindt om verloren dierbaren te blijven gedenken en niet alleen op de Laatste Dag van het Kerkelijk jaar of Allerzielen, dan is een Taizéviering wat voor u. Tijdens de dienst is er altijd een moment van stilte waarop u een kaarsje kan branden of licht kunt doorgeven als teken van hoop, mocht u duisternis ervaren in uw persoonlijke situatie of in de wereld om U heen.

Een Taizéviering is een oecumenische dienst, waarin de woorden van de Bijbel voor zich kunnen spreken.
In Capelle worden deze diensten in de stijl van Taizé vijfmaal per jaar gehouden in de kerken en tijdstippen die op deze poster vermeld staan. Iedereen is welkom.

U kunt de volgende videoclips bekijken: https://youtu.be/DhXTULA9lds (een instrumentale versie van het Taizélied ‘Ubi Caritas’) en bij https://youtu.be/M7fNirLw9AM krijgt u een indruk in hoe een Taizéviering kan zijn.

Voor verdere informatie en verdieping kunt u een kijkje nemen op de eigen website van Taizégemeenschap: https://www.taize.fr. De informatie kunt u lezen in de door u gewenste taal.

Capels Taizé Overleg

Fotoherinnering aan de afscheidsdienst van ds. Nellie van Voornveld en ds. Gerben van Maanen op 10 januari 2021

onlinefotoboek