Oud papier augustus en september 2024

Op vrijdag 2 augustus van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 3 augustus van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat.
In september kunt u op vrijdag  6 september van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag  7 september van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat.

Op andere dagen kunt u terecht bij de blauwe papiercontainer op het kerkplein, dozen en tassen papier kunt u ook in het schuurtje zetten.
Wel graag de plastic verpakking van folders en dergelijke verwijderen.

De opbrengst over het eerste 5 maanden van het jaar 2024 was  € 624,00. Dat is toch de moeite waard. Daarom blijven we een beroep op u doen om vooral uw oud papier te bewaren en naar de container te komen brengen, dank daarvoor.

Taizé

Iedere Taizéviering wordt gekenmerkt door stemmige muziek, (Bijbel)teksten ter overdenking, gebeden en stilte.
Even uit de hectiek van alledag tot rust komen. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

De viering van 10 maart 2024 in de Schenkelkerk is hier terug te kijken.

Capels Taizé Overleg.

Rijckehove zoekt nieuwe vrijwilligers en coördinatoren voor de kerkdiensten

In verpleeghuis Rijckehove wordt iedere zondag van 10.30 tot 11.30 uur een kerkdienst voor bewoners en familie georganiseerd.

Om dit mooie werk te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar:
Vrijwilligers die de bewoners van en naar de kerkzaal brengen.
Coördinatoren die de leiding hebben over de (kerk)zaal, de vrijwilligers aanstuurt en na afloop aan de bezoekers van de kerkdienst een drankje aanbiedt.

Op basis van de huidige bezetting heeft u  ca. 1 keer per 4 weken dienst. U wordt vanzelfsprekend ingewerkt en kan vrijblijvend meelopen om te beoordelen of één van bovenstaande rollen bij u past.

Wilt u een keer meelopen of meer informatie ontvangen, dan kan dat bij:
Joanne Dekker, geestelijk verzorger ( joanne.vanasselt@zellingen.nl/ 0618942376 of
Hanno van Alten, coördinator en voorzitter (hannovanalten@hotmail.com/ 010- 4211115).

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen – update Diaconaal Platform Capelle (DPC+)

Hierbij een update van de stand van zaken rond de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Capelle aan den IJssel.

Gesprek gemeente – vrijwilligers organisaties van  23 mei 2023

Afgelopen maandag is er een vergadering geweest met de betrokken ambtenaren van de gemeente Capelle en vrijwilligerorganisaties, die een actieve rol spelen bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Voor de komende zomer wordt er gewerkt aan een pakket van activiteiten waaronder sport voor de jongeren,. Verder zijn er op diverse plaatsen ontmoetingsmogelijkheden (huizen van de wijk) mede georganiseerd door de WOP’s. Ook worden er rondritten georganiseerd door Capelle. Daarnaast natuurlijk alle activiteiten die vanuit de kerken van het DPC+ georganiseerd worden.

Er is afgesproken dat alle activiteiten doorgegeven worden aan de gemeente en dat er een overkoepelend overzicht komt waarin alles vermeld wordt. Dit om dubbelingen te voorkomen, maar ook om elkaar te versterken. De activiteiten vanuit het DPC heb ik inmiddels doorgegeven.

Vervoer

Het vervoer op afroep is van start gegaan. Voor de verschillende dagdelen zijn vrijwilligers beschikbaar die kunnen rijden. Op 25 mei is de eerste rit gereden.

Weggeefwinkel in de Laankerk

De weggeefwinkel in de Laankerk is van start gegaan. Naast de mogelijkheid om spullen uit te zoeken, kan er koffie gedronken worden en is er een speelhoek voor kinderen. Ook zijn er regelmatig predikanten aanwezig voor eventuele pastorale ondersteuning.

Inzameling verzorgingsproducten

Voor de Oekraïners die verblijven in het Rivium is per maand een leefgeld vergoeding van ongeveer 65 euro.  Wat je daar mee kunt doen, is beperkt. We willen daarom een inzamelingsactie organiseren voor verzorgingsproducten (denk aan shampoo, tandpasta, zeep maar ook maandverband etc.). Via de weggeefwinkel zullen ze dan verspreid worden.

Zaterdagmiddag wandelingen

Eens per veertien dagen wordt er een wandeling in- en nabij Capelle georganiseerd.

Muziek in het Rivium

Er wordt gekeken of het mogelijk is om muziekuitvoeringen in het Rivium te organiseren. Wat (o.a.) voor nodig is, is een piano. Is er mogelijk een gemeentelid dat een piano ter beschikking wil stellen?

Verbouwing Rivium

Tot op heden is er nog geen toestemming van de brandweer om verder op te schalen en blijft het aantal vluchtelingen dat in het Rivium gehuisvest wordt, steken rond de 50. Maar dat zou binnenkort kunnen veranderen en de verwachting is dat er dan snel doorgeschakeld gaat worden naar 125 mensen. Uiteindelijk zouden er 200-250 mensen opgevangen gaan worden.

Meer informatie om u aan te melden als vrijwilliger Oekraine via DCP+

Namens het Diaconaal Platform Capelle +
A. Koster

email: aj.koster@hccnet.nl

Budgetmaatjes Capelle zoekt nieuwe maatjes!

Op het moment krijgen we veel aanvragen voor hulp.

Wil je iemand helpen bij de thuisadministratie?

Voor ons project in Capelle aan den IJssel zijn we op zoek naar vrijwilligers. Als Budgetmaatje ga je bij de hulpvrager thuis aan de slag om samen de financiële administratie weer op orde te krijgen.  Een traject kan enkele maanden tot maximaal 2 jaar duren.

Waar bestaat je hulp o.a. uit?

Openen en ordenen van post
Overzicht maken van inkomsten en uitgaven
Aanleren van financiële vaardigheden
Schuldeisers benaderen en betalingsregelingen treffen
Papieren in orde maken voor schuldhulpverlening

Ben je geïnteresseerd?

Heb je affiniteit met financiële administratie?
Vind je het leuk om mensen te coachen?
Ben je een aantal uur per week beschikbaar?

Mooi!

Wij geven je een basistraining, leren je coachen en ondersteunen je door begeleiding van een coördinator, bijscholing en intervisiebijeenkomsten.

Meer weten of je aanmelden?

Anetta Eilander en Jony Louwerse

Bel (010) 466 67 22 of mail naar bmcapelle@samen010.nl

221128 CAP flyer geldzorgen WEB
Raadsbesluit aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid