Oud papier maart 2021

Op vrijdag 5 maart van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 6 maart van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat, op andere dagen kunt u terecht bij de blauwe papiercontainer op het kerkplein, dozen en tassen papier kunt u ook in het schuurtje zetten.

De opbrengst  van heel 2020  was  € 1.923,20. Dat is toch de moeite waard en daarom blijven we een beroep op u doen om vooral uw oud papier te bewaren en naar de container te komen brengen, dank daarvoor. Neem bij het inleveren wel de nodige voorzichtigheid in acht met de huidige corona regels.

Huispaaskaarsen:

Ook dit jaar kunt u uw paaskaars voor thuis of andere religieuze kaarsen of kandelaars bestellen, i.v.m de corona gaat het iets anders als u gewend bent.

U kunt uw kaars uitzoeken op de website van BOCA Kaarsen groep, www.boca.nl

U kunt uw keuze doormailen naar Arend Nell a.nell@kpnplanet.nl  dan worden de kaarsen, zoals gebruikelijk, allemaal tegelijk besteld.

De kaarsen moeten uiterlijk op maandag 1 maart besteld worden dan zijn ze voor de Pasen in ons bezit.