Oud papier oktober 2021

Op vrijdag 1 oktober van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 2 oktober van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat, op andere dagen kunt u terecht bij de blauwe papiercontainer op het kerkplein, dozen en tassen papier kunt u ook in het schuurtje zetten.
Wel graag de plastic verpakking van folders en dergelijke verwijderen.

De opbrengst  tot en met augustus, in 2021 was  € 1.281,60. Dat is toch de moeite waard en daarom blijven we een beroep op u doen om vooral uw oud papier te bewaren en naar de container te komen brengen, dank daarvoor. Neem bij het inleveren wel de nodige voorzichtigheid in acht met de huidige corona regels.

Interkerkelijke koffie-ochtenden rond het geopende Woord van God (Dorpskerk)
Thema: Samen gemeente zijn

Dinsdag 26 oktober 2021 :
Spreekster: Coby Lourier – Bewust in verbinding zijn
Dinsdag 23 november 2021:
Spreekster: Dinie Stortebeker – Samen één, samen sterk

Uitnodiging najaar 2021.pdf

Taizévieringen 2021/2022

MIS DIT ECHT NIET, als u van zingen houdt, afgewisseld met momenten van bezinning en gebed. Als u het belangrijk vindt om verloren dierbaren te blijven gedenken en niet alleen op de Laatste Dag van het Kerkelijk jaar of Allerzielen, dan is een Taizéviering wat voor u. Tijdens de dienst is er altijd een moment van stilte waarop u een kaarsje kan branden of licht kunt doorgeven als teken van hoop, mocht u duisternis ervaren in uw persoonlijke situatie of in de wereld om U heen.

Een Taizéviering is een oecumenische dienst, waarin de woorden van de Bijbel voor zich kunnen spreken.
In Capelle worden deze diensten in de stijl van Taizé vijfmaal per jaar gehouden in de kerken en tijdstippen die op deze poster vermeld staan. Iedereen is welkom.

U kunt de volgende videoclips bekijken: https://youtu.be/DhXTULA9lds (een instrumentale versie van het Taizélied ‘Ubi Caritas’) en bij https://youtu.be/M7fNirLw9AM krijgt u een indruk in hoe een Taizéviering kan zijn.

Voor verdere informatie en verdieping kunt u een kijkje nemen op de eigen website van Taizégemeenschap: https://www.taize.fr. De informatie kunt u lezen in de door u gewenste taal.

Capels Taizé Overleg.

Fotoherinnering aan de afscheidsdienst van ds. Nellie van Voornveld en ds. Gerben van Maanen op 10 januari 2021

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken?widgetId=f5f177be-451c-4621-a35a-565b84a23f78