De eerste paal voor deze mooie kerk werd geslagen in mei 1962 en op 23 december 1963 kon de kerk door de gemeente in gebruik genomen worden. Omdat de kerk een schaapskooi moest voorstellen kreeg ze de naam Goede Herder Kerk. Boven de hoofdingang van de kerk kan men dit ook afgebeeld zien: de Goede Herder beschermt de schapen tegen een boze wolf, het kwade.

De tijd staat echter niet stil. Hervormden en gereformeerden zochten elkaar op en vonden elkaar. Er werd, na overleg, deze kerk gekozen als gezamenlijk Godshuis. Na een grondige renovatie kon dit bedehuis op 18 maart 2001 in gebruik worden genomen en men gaf het de naam  Schenkelkerk omdat het gebouw centraal staat in de Capelse wijk Schenkel. Ze biedt onderdak aan iedereen, maar in het bijzonder aan leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De kerk bezit, zowel binnen als buiten, bezienswaardigheden die met het geloof te maken hebben. Bent u nieuwsgierig, dan kunt u bij de kerkenraad gratis het boekje ‘Schenkelkerk’ krijgen. De boekjes liggen ook in de kerk die elke woensdagmorgen van half elf tot half een geopend is voor  bezoekers die het stiltecentrum  bezoeken of een kaarsje willen aansteken.