De Schenkelkerk is een van de zes wijkgemeenten van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel en is kerk met en voor de Capelse wijk Schenkel. We maken deel uit van Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze wijkgemeente, en bestaat uit de ambtsdragers (v/m): predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Wij geloven dat de ambtsdragers door Christus tot het ambt worden geroepen om een leidende (=dienende) rol te vervullen in de gemeente. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en te evalueren. Leidraad voor het beleid is het beleidsplan, dat elke vier jaar wordt opgesteld.

De kerkenraad wordt ondersteund door diverse werkgroepen:

  • Beheer
  • Diaconie
  • Geloof, kerk en buurt
  • Jeugd en kerk
  • Liturgie
  • Pastoraat

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Het bestaat op dit moment uit de predikant, een ouderling-kerkrentmeester, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad.

Contact met kerkenraad

Is er iets dat je aan de kerkenraad wilt voorleggen, dan kun je per mail contact opnemen met onze scriba.