Zondag 13 juni 2021

Liturgie Schenkelkerk 13 juni 2021

 

Het advies blijft om vanuit huis de diensten online mee te vieren. Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten te beluisteren en ook met beeld te volgen. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten alleen beluisteren.
Zie schenkelkerk.nl voor de link naar de kerkdiensten en de liturgie.

Daarnaast bieden we gelegenheid aan maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) per dienst om in de kerk samen te komen. Vooraf aanmelden is verplicht en kerkgangers dienen ‘klachtenvrij’ te zijn. We zitten in de kerk op minimaal 1,5 meter van elkaar en volgen bij binnenkomst en vertrek instructies van de vrijwilligers van het coronateam. Mocht u er de voorkeur aan geven om de diensten in de kerk mee te vieren, dan dient u zich vooraf (uiterlijk zaterdag om 15.00 uur) op te geven bij Arend Nell (a.nell@kpnplanet.nl; 06-44845151).

Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in dit gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website schenkelkerk.nl of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.

 

 

Agenda, 2021