Zondag 19 september 2021 (Startzondag)

Liturgie Schenkelkerk 19 september 2021

 

Rondom de kerkdiensten: versoepeling van maatregelen 

De verdere versoepelingen van coronamaatregelen houden voor dit moment in dat vooraf aanmelden voor de dienst niet langer nodig is en dat er na de dienst weer gelegenheid is om koffie te drinken. Wél zullen we de kerkgangers voorlopig bij binnenkomst registreren, voor als er toch een besmetting plaats zou vinden. We vragen u om rekening te houden met elkaar, zodat iedereen zich veilig zal voelen om weer samen te komen in de kerk.
Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Vanuit huis kunt u de diensten online mee te vieren. Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten te beluisteren en ook met beeld te volgen. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten alleen beluisteren.

Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in het gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website schenkelkerk.nl of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.

 

 

Agenda, 2021