We leven in een bijzondere tijd. De dreiging van het Coronavirus zorgt er voor dat we beperkt zijn in ons onderling contact. En dat is juist wat wij als Schenkelkerk zo belangrijk vinden. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die samen willen geloven in Schenkel. Als kerk nemen wij de richtlijnen van het RIVM en overheid serieus en hebben onze activiteiten daarop afgestemd. Dat is ingrijpend. Het betekende dat we elkaar enkele maanden niet fysiek kunnen ontmoeten. De activiteiten die normaal plaats vinden, krijgen daarom dus geen doorgang. We vinden we het belangrijk dat we meeste essentiële onderdelen van kerk zijn doorgang vinden. Daarom richten we ons op een aangepaste vorm van onze kerkdiensten, de (pastorale) zorg naar elkaar en hulp voor wie dat nodig heeft.

Actuele informatie over de zondagse vieringen is te vinden via de link naar “Liturgieën en aanvullende informatie over diensten” https://schenkelkerk.nl/aanvullende-informatie-bij-de-kerkdiensten/

Gebruiksplan

Met ingang van zondag 31 januari 2021 zijn tot nader order alle kerkdiensten van de Schenkelkerk alleen online te volgen. Zie www.schenkelkerk.nl voor de link naar de kerkdiensten en de liturgie. Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in dit gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website (www.schenkelkerk.nl) of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.