We leven in een bijzondere tijd. De dreiging van het Coronavirus zorgt er voor dat we beperkt zijn in ons onderling contact. En dat is juist wat wij als Schenkelkerk zo belangrijk vinden. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die samen willen geloven in Schenkel. Als kerk nemen wij de richtlijnen van het RIVM en overheid serieus en hebben onze activiteiten daarop afgestemd. Dat is ingrijpend. Het betekende dat we elkaar enkele maanden niet fysiek kunnen ontmoeten. De activiteiten die normaal plaats vinden, krijgen daarom dus geen doorgang. We vinden we het belangrijk dat we meeste essentiële onderdelen van kerk zijn doorgang vinden. Daarom richten we ons op een aangepaste vorm van onze kerkdiensten, de (pastorale) zorg naar elkaar en hulp voor wie dat nodig heeft.

Rondom de kerkdiensten: versoepeling van maatregelen 

De verdere versoepelingen van coronamaatregelen houden voor dit moment in dat vooraf aanmelden voor de dienst niet langer nodig is en dat er na de dienst weer gelegenheid is om koffie te drinken. Wél zullen we de kerkgangers voorlopig bij binnenkomst registreren, voor als er toch een besmetting plaats zou vinden. We vragen u om rekening te houden met elkaar, zodat iedereen zich veilig zal voelen om weer samen te komen in de kerk.
Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Vanuit huis kunt u de diensten online mee te vieren. Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten te beluisteren en ook met beeld te volgen. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten alleen beluisteren.

Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in dit gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website schenkelkerk.nl of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.

Actuele informatie over de zondagse vieringen is te vinden via de link naar “Liturgieën en aanvullende informatie over diensten” https://schenkelkerk.nl/aanvullende-informatie-bij-de-kerkdiensten/