We leven in een bijzondere tijd. De dreiging van het Coronavirus zorgt er voor dat we beperkt zijn in ons onderling contact. En dat is juist wat wij als Schenkelkerk zo belangrijk vinden. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die samen willen geloven in Schenkel. Als kerk nemen wij de richtlijnen van het RIVM en overheid serieus en hebben onze activiteiten daarop afgestemd. Dat is ingrijpend. Het betekende dat we elkaar enkele maanden niet fysiek kunnen ontmoeten. De activiteiten die normaal plaats vinden, krijgen daarom dus geen doorgang. We vinden we het belangrijk dat we meeste essentiële onderdelen van kerk zijn doorgang vinden. Daarom richten we ons op een aangepaste vorm van onze kerkdiensten, de (pastorale) zorg naar elkaar en hulp voor wie dat nodig heeft.

Actuele informatie over de zondagse vieringen is te vinden via de link naar “Liturgieën en aanvullende informatie over diensten” https://schenkelkerk.nl/aanvullende-informatie-bij-de-kerkdiensten/

Gebruiksplan

Het advies blijft om vanuit huis de diensten online mee te vieren. Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten te beluisteren en ook met beeld te volgen. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten alleen beluisteren.
Zie schenkelkerk.nl voor de link naar de kerkdiensten en de liturgie.

Daarnaast bieden we gelegenheid aan maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) per dienst om in de kerk samen te komen. Vooraf aanmelden is verplicht en kerkgangers dienen ‘klachtenvrij’ te zijn. We zitten in de kerk op minimaal 1,5 meter van elkaar en volgen bij binnenkomst en vertrek instructies van de vrijwilligers van het coronateam. Mocht u er de voorkeur aan geven om de diensten in de kerk mee te vieren, dan dient u zich vooraf (uiterlijk zaterdag om 15.00 uur) op te geven bij Arend Nell (a.nell@kpnplanet.nl; 06-44845151).

Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in dit gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website schenkelkerk.nl of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.