We leven in een bijzondere tijd. De dreiging van het Coronavirus zorgt er voor dat we beperkt zijn in ons onderling contact. En dat is juist wat wij als Schenkelkerk zo belangrijk vinden. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die samen willen geloven in Schenkel. Als kerk nemen wij de richtlijnen van het RIVM en overheid serieus en hebben onze activiteiten daarop afgestemd. Dat is ingrijpend. Het betekende dat we elkaar enkele maanden niet fysiek kunnen ontmoeten. De activiteiten die normaal plaats vinden, krijgen daarom dus geen doorgang. We vinden we het belangrijk dat we meeste essentiële onderdelen van kerk zijn doorgang vinden. Daarom richten we ons op een aangepaste vorm van onze kerkdiensten, de (pastorale) zorg naar elkaar en hulp voor wie dat nodig heeft.

Actuele informatie over de zondagse vieringen is te vinden via de link naar “Liturgieën en aanvullende informatie over diensten” https://schenkelkerk.nl/aanvullende-informatie-bij-de-kerkdiensten/

Gebruiksplan

Tussen maart en juli 2020 werd als gevolg van het Coronavirus de kerk nauwelijks gebruikt. Omdat per 1 juli 2020 de regels voor het houden van kerkdiensten zijn versoepeld, willen we aan de hand van dit gebruiksplan ervoor zorgen dat de Schenkelkerk op een zorgvuldige en veilige wijze weer meer kan functioneren als voorheen. Zolang er landelijk bijzondere maatregelen getroffen worden en bijzondere regels gelden m.b.t.. het coronavirus, is dit gebruiksplan van toepassing.