Er kunnen verschillende redenen zijn om contact te zoeken. Voor algemene informatie hopen we dat de website afdoende is. Maar schroom niet om op een andere manier contact op te nemen!

Centraal aanspreekpunt van de gemeente en de kerkenraad is onze scriba. Zij is via scriba@schenkelkerk.nl te bereiken.

Misschien hebt u behoefte aan een gesprek of gebed. U kunt altijd bellen met ons contactpersoon voor het pastoraat:

mevr. Pietie van Buren

Telefoon: 010-4517186

Email: p.vanburen@casema.nl

Wanneer je vragen hebt die gaan over de website dan kan je mail naar webmaster@schenkelkerk.nl