Er kunnen verschillende redenen zijn om contact te zoeken. Voor algemene informatie hopen we dat de website afdoende is. Maar schroom niet om op een andere manier contact op te nemen!

Centraal aanspreekpunt van de gemeente en de kerkenraad is onze scriba. Zij is via scriba@schenkelkerk.nl te bereiken.

Misschien hebt u behoefte aan een gesprek of gebed.
U kunt altijd bellen met één van onze wijkouderlingen:
Willie Schoemaker 06-20993117
Cees Ramp 06-54280734
E-mail pastoraat@schenkelkerk.nl
Mocht u onverhoopt de voicemail krijgen, spreek s.v.p. uw telefoonnummer in. De telefoon kan niet altijd opgenomen worden door werkzaamheden. Het is belangrijk dat u uw telefoonnummer inspreekt op de voicemail, zodat we u kunnen terugbellen op een later tijdstip.

Kerkelijk werker ouderen pastoraat: momenteel is deze vacant

Wanneer u vragen hebt die gaan over de website, dan kunt u een e-mail sturen naar webmasters@schenkelkerk.nl