De Schenkelkerk is meer dan een zondagse samenkomst. Er zijn allerlei manieren om andere mensen te leren kennen en om dingen te leren. Hieronder zie je wat wij in en rondom de Schenkelkerk allemaal doen. Ook jij kunt meedoen!

Pastoraat en diaconaat

In het voetspoor van Jezus zien we om naar elkaar en leven met elkaar mee. Dat gebeurt in de eerste plaats ‘gewoon’ in de kerk en op de plekken waar we elkaar zien. Daarnaast werken predikant, wijkouderlingen en contactpersonen samen in het bezoekwerk onder zieken, ouderen of als er bijzondere omstandigheden zijn.
Als u graag bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de predikant. De diakenen organiseren hulp voor ‘wie geen helper heeft’. Dat gebeurt door projecten wereldwijd te ondersteunen, maar ook dichtbij. In de Schenkelkerk is een uitdeelpunt van de Voedselbank Capelle, waaraan veel vrijwilligers meedoen. Ook wordt er in de wijk regelmatig concrete hulp geboden.

Vacare

Meer informatie: schenkelkerk.nl/vacare

Kringen

Gemeenteleden ontmoeten elkaar op verschillende (bijbel)kringen. Geloofsgesprek en meeleven staan er centraal.

Open Kerk en Stiltecentrum

Voor stilte, gesprek of gebed is het kerkgebouw elke woensdagmorgen van 10.30-12.30 uur open.

Kinderen

We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen en de ruimte krijgen te groeien in hun relatie met God. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst tijdens elke dienst. Daarnaast is er voor kinderen uit kerk en buurt een maandelijkse kinderclub op woensdag en er is ook elke maand een ‘klusclub’ op vrijdag.

Kluskids

Bij de Kluskids kan je leren zagen, timmeren, solderen, enz.|
In een veilige omgeving maken we mooie dingen van hout en metaal.

We klussen één keer per maand op de vrijdagmiddag van 14:30 tot 16:30
In de jeugdzaal van de Schenkelkerk, Bermweg 29b.

Voor wie? Kinderen van 9 t/m 13 jaar, na opgave (maximaal 10 kinderen)

Meer info?  Huub Verkuil  h.verkuil@ziggo.nl  06-24542574

Jan Bergwerff (Leiding)                       06-39060742
Stanley Boer                                            06-40659017
Angelique de Vos

Tiener- en jongerenwerk

Faith, fun & friends. Dat is wat we jullie graag bieden. We hebben een mooie mix van samen nadenken over het geloof, samen plezier hebben en (nieuwe) vrienden ontmoeten/meebrengen. Graag geven we jullie de data waarop er catechese, club of gespreksgroep is. Alle activiteiten zijn in de Schenkelkerk. Jullie zijn van harte welkom!

Voor meer informatie

Werkgroep Jeugd: Karin, Diekske en Ester (06-14239870) / jeugdwerker.ester@gmail.com

Senioren

Oudere gemeenteleden ontmoeten elkaar op de woensdagse seniorenmiddag, bij het koor ‘Capelle Schenkel” en op de handwerkclub.

De seniorenmiddagen zijn weer gestart, op de 2e en 4e woensdagmiddag in de maand. Na zo’n lange tijd is het weer fijn om elkaar te zien. Er is tijd voor een gesprek of een spelletje.
Als u denkt: dat is misschien iets voor mij, kom dan een keer langs in de Hansumzaal. We starten om 2 uur tot ongeveer 4 uur.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Addy Verschoor: tel 06-44632424 of 010-4503656.

Met de wijk: in de kerk

Voor alle activiteiten in de Schenkelkerk geldt, dat buurtgenoten er welkom zijn. We proberen zo gemeente te zijn, dat mensen die een keer komen kijken of wijkbewoners die zich bij ons aansluiten het gevoel krijgen dat ze mede vorm kunnen geven aan het gemeenteleven. Tijdens het startweekend, op de zogenaamde ‘Schenkel Next Zondagen’, met Kerst en tijdens kinderactiviteiten begroeten we veel gasten in ons midden.

Met de wijk: buiten de kerk

In de wijk Schenkel houden we contact met zoveel mogelijk partners. Met onder meer de basisscholen, winkeliers, mensen van de Stichting Welzijn Capelle, de beheerders van het Huis van de Wijk en het Wijkrestaurant is zo en nu dan overleg en samenwerking. Elke maand organiseren we samen met het Wijkrestaurant een thema-maaltijd voor gemeenteleden en wijkbewoners. Aan de jaarlijkse ‘SuperSchenkelDag’ dragen we samen met andere kerken in de buurt bij met kinderactiviteiten, een picknick en een kinderviering.