De Schenkelkerk is meer dan een zondagse samenkomst. Er zijn allerlei manieren om andere mensen te leren kennen en om dingen te leren. Hieronder zie je wat wij in en rondom de Schenkelkerk allemaal doen. Ook jij kunt meedoen! Op dit moment gaan, vanwege de corona-maatregelen, sommige activiteiten niet of anders door. Bekijk voor een compleet overzicht en contactgegevens onze activiteitenfolder.

Pastoraat en diaconaat

In het voetspoor van Jezus zien we om naar elkaar en leven met elkaar mee. Dat gebeurt in de eerste plaats ‘gewoon’ in de kerk en op de plekken waar we elkaar zien. Daarnaast werken predikant, wijkouderlingen en contactpersonen samen in het bezoekwerk onder zieken, ouderen of als er bijzondere omstandigheden zijn. Als u graag bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de predikant. De diakenen organiseren hulp voor ‘wie geen helper heeft’. Dat gebeurt door projecten wereldwijd te ondersteunen, maar ook dichtbij. In de Schenkelkerk is een uitdeelpunt van de Voedselbank Capelle, waaraan veel vrijwilligers meedoen. Ook wordt er in de wijk regelmatig concrete hulp geboden. )

Prayer Course

In de herfst van 2020 kun je meedoen met de Prayer Course: een cursus van zes avonden, laagdrempelig, voor ieder die bidden wel belangrijk maar ook lastig vindt; of voor wie wil ontdekken wat gebed in zijn of haar leven zou kunnen betekenen. Afhankelijk van de corona-situatie wordt de cursus in de kerk óf online gegeven. Data: 18-9, 2-10, 23-10, 6-11, 20-11, 27-11-2020.

Vacare

In het seizoen 2020-2021 is er tweewekelijks Vacare, christelijke meditatie. We zoeken de stilte en hopen, aan de hand van een bijbeltekst, beeld of muziek, op een ontmoeting met God. Data: 17-9, 1-10, 15-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12-2020.

Kringen

Gemeenteleden ontmoeten elkaar op verschillende (bijbel)kringen. Geloofsgesprek en meeleven staan er centraal.

Open Kerk en Stiltecentrum

Voor stilte, gesprek of gebed is het kerkgebouw elke woensdagmorgen van 10.30-12.30 uur open.

Kinderen en tieners

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich gezien voelen en de ruimte krijgen te groeien in hun relatie met God. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst tijdens elke dienst. Daarnaast is er voor kinderen uit kerk en buurt een maandelijkse kinderclub op woensdag en is ook elke maand een ‘klusclub’ op vrijdag. Tieners en jongeren uit de kerk krijgen een uitnodiging voor catechese in verschillende groepjes. Elke maand is er de tienerclub ‘Next Friday’ voor tieners van 11 t/m 14 jaar. We gebruiken daar het programma ‘Rock Solid’ van Youth for Christ.

Senioren

Oudere gemeenteleden ontmoeten elkaar op de woensdagse seniorenmiddag, bij het koor ‘Capelle Schenkel” en op de handwerkclub.

Met de wijk: in de kerk

Voor alle activiteiten in de Schenkelkerk geldt, dat buurtgenoten er welkom zijn. We proberen zo gemeente te zijn, dat mensen die een keer komen kijken of wijkbewoners die zich bij ons aansluiten het gevoel krijgen dat ze mede vorm kunnen geven aan het gemeenteleven. Tijdens het startweekend, op de zogenaamde ‘Schenkel Next Zondagen’, met kerst en tijdens kinderactiviteiten begroeten we veel gasten in ons midden.

Met de wijk: buiten de kerk

In de wijk Schenkel houden we contact met zoveel mogelijk partners. Met onder meer de basisscholen, winkeliers, mensen van de Stichting Welzijn Capelle, de beheerders van het Huis van de Wijk en het Wijkrestaurant is zo en nu dan overleg en samenwerking. Elke maand organiseren we samen met het Wijkrestaurant een thema-maaltijd voor gemeenteleden en wijkbewoners. Aan de jaarlijkse ‘SuperSchenkelDag’ dragen we samen met andere kerken in de buurt bij met kinderactiviteiten, een picknick en een kinderviering.