Met ingang van zondag 31 januari 2021 zijn tot nader order alle kerkdiensten van de Schenkelkerk alleen online te volgen. Zie www.schenkelkerk.nl voor de link naar de kerkdiensten en de liturgie. Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in het gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website (www.schenkelkerk.nl) of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.

De samenkomsten zijn vanaf 14 maart 2021 online te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Eerdere kerkdiensten kunt u terugluisteren via kerkomroep.nl.

Zondag 11 april 2021

Liturgie Schenkelkerk 11 april 2021

Zondag 4 april 2021 (Pasen)

Liturgie Schenkelkerk 4 april 2021

Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)

Liturgie Schenkelkerk 2 april 2021

Donderdag 1 april 2021 (Witte Donderdag)

Liturgie Schenkelkerk 1 april 2021

Zondag 28 maart 2021

Liturgie Schenkelkerk 28 maart 2021

Pasen (4 april 2021)

De schikking voor Pasen:
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart van de schikking is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de Veertigdagentijd met Pasen.

Tekst bij de schikking:
De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken, de dorstigen laven, de hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de doden begraven.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Goede Vrijdag (2 april 2021)

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hierbij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart.
Zijn we bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Witte Donderdag (1 april 2021)

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk.
Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Belijdenisdienst 28 maart 2021

Het begon met waterdruppels
Gesprenkeld op je hoofd

Het begon met de woorden
Die God aan jou heeft beloofd

Wat bijzonder dat je jaren later
Nu antwoord mag geven aan Hem

Dat je “ja” tegen Hem wilt zeggen
Dat je wilt luisteren naar Zijn stem.

Betekenis van de corsage:

De rode roos staat voor de liefde,
En rood is ook de kleur van de Geest.

Groen is de kleur van het leven.
De klimop geeft je houvast in je geloof.

Het gipskruid is het symbool van de
Mensen om je heen of de gemeente,
En de witte kleur is de kleur van feest.

De grassen zijn een teken
Van iedereen die zijn eigen weg gaat.

Zesde zondag 40 dagentijd (28 maart 2021)

We zorgen voor de doden, omdat we zorgdragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde.
Ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Vijfde zondag 40 dagentijd (21 maart 2021)

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst.
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen.
Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat we hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Vierde zondag 40 dagentijd (14 maart 2021)

De naakten kleden (Mattheüs 25:36)

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen.
Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief.
Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben.
Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Derde zondag 40 dagentijd (7 maart 2021)

De vreemden onderdak bieden (Mattheüs 25:35)

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Je bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor een ander.
De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens net als hij/zij, met minder mooie kanten. Als dat lukt gaat de rest vanzelf.

Tweede zondag 40 dagentijd (28 februari 2021)

De dorstigen laven (Mattheüs 25:35)

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’.
De glazen worden deze week gevuld met water, waarin bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
Door de manier waarop de stammetjes zijn neergezet, krijgt dit de vorm van een open hart.

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water.
Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen.
Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lichaam.
Zonder Zijn aanwezigheid blijft er weinig van ons over.
Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends.
Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Eerste zondag 40 dagentijd (21 februari 2021)

De zieken bezoeken (Mattheüs 25:36)

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel.
Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite.
Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen
dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond.
Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand.
Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

* Afbeeldingen en teksten hierboven zijn afkomstig uit de PKN brochure ‘Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2021’

Belijdenis Wilson Sies, 13 december 2020

Bloemstuk dat aan Wilson is aangeboden voor zijn belijdenis.

De drie rozen die boven het stuk uitsteken verbeelden de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het vingerblad onderin de schikking zijn Gods handen die dragen en beschermen.
Jij bent de parel in het midden, de parel in Gods hand!
Het gipskruid is het symbool van de gemeente.

Zoals een rups een vlinder wordt, geweven door de Heer, zo mag jij groeien in ‘t geloof,
Steeds een beetje meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livestream: https://youtube.com/channel/UCNb6xGBbhaVTJY1rG0itnGg