Het advies blijft om vanuit huis de diensten online mee te vieren. Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten te beluisteren en ook met beeld te volgen. Via kerkomroep.nl kunt u de diensten alleen beluisteren.

Daarnaast bieden we gelegenheid aan maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) per dienst om in de kerk samen te komen. Vooraf aanmelden is verplicht en kerkgangers dienen ‘klachtenvrij’ te zijn. We zitten in de kerk op minimaal 1,5 meter van elkaar en volgen bij binnenkomst en vertrek instructies van de vrijwilligers van het coronateam. Mocht u er de voorkeur aan geven om de diensten in de kerk mee te vieren, dan dient u zich vooraf (uiterlijk zaterdag om 15.00 uur) op te geven bij Arend Nell (a.nell@kpnplanet.nl; 06-44845151).

Mensen die moeite hebben met het ‘vinden’ van de dienst op computer of tablet, kunnen contact opnemen met Arend Nell (tel. 06-44845151 – e-mail: a.nell@kpnplanet.nl). Er zijn vrijwilligers beschikbaar om, op een veilige manier, langs te komen en daarbij te helpen. Zolang deze maatregel geldt, is al hetgeen in dit gebruiksplan is opgenomen over de wekelijkse erediensten dus niet van toepassing. U kunt de website schenkelkerk.nl of de Nieuwsbrief raadplegen over verdere bijzonderheden.

Zondag 20 juni 2021

Liturgie Schenkelkerk 20 juni 2021

Zondag 13 juni 2021

Liturgie Schenkelkerk 13 juni 2021

Zondag 6 juni 2021

Liturgie Schenkelkerk 6 juni 2021

Zondag 30 mei 2021

Liturgie Schenkelkerk 30 mei 2021

Zondag 23 mei 2021 (Pinksteren)

Liturgie Schenkelkerk 23 mei 2021

Bloemschikking Pinksteren

Zondag 16 mei 2021

Liturgie Schenkelkerk 16 mei 2021

Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaart)

Liturgie Schenkelkerk 13 mei 2021

Zondag 9 mei 2021

Liturgie Schenkelkerk 9 mei 2021

Zondag 2 mei 2021

Liturgie Schenkelkerk 2 mei 2021