Welkom!

Als protestantse wijkgemeente rond de Schenkelkerk willen we graag kerk zijn in en met de buurt. We zien onszelf als een dienende en getuigende gemeenschap. Vanuit het goede nieuws van Jezus Christus, waaruit we leven, willen we graag present zijn en blijven in de wijk Schenkel. Het kerkgebouw en de activiteiten van de gemeente zien we daarbij als belangrijke ontmoetingsplekken. Daar horen we het evangelie, vieren we Gods goedheid en zijn we daarover in gesprek. Maar ook willen we gemeenteleden blijven stimuleren zich te begeven op andere plekken in de wijk en daar bij te dragen aan leefbaarheid, cohesie en geloof. Met ouderen en jongeren, met doorgewinterde gemeenteleden en gasten, met Capellenaren en migranten willen we zo de tekenen van Gods komende Koninkrijk begroeten.

AGENDA

25oct10:0011:15KerkdienstOpgave i.v.m. Corona noodzakelijk: zie info kerkdiensten

Kerkdiensten

Als kerk vinden wij het belangrijk om op zondag als gemeente samen te komen. We ontmoeten elkaar graag op zondagmorgen om zo met elkaar verbonden te zijn rondom bijbel en gebed. Door de Coronacrisis vindt dit anders plaats dan normaal. Omdat we samenkomen binnen de normen van het RIVM zijn er veel aanpassingen gedaan. Een daarvan is dat iedereen zich van te voren moet opgeven. Dit kan door een mail te sturen naar a.nell@kpnplanet.nl of 06-44845151 te bellen. Daarnaast worden de diensten ook altijd uitgezonden. Deze kunnen via kerkomroep.nl zowel direct als op een later tijdstip worden beluisterd.

Telefonisch spreekuur en pastoraal team

We leven in een bijzondere tijd waarin het minder makkelijk is om elkaar te ontmoeten. Dat geldt met name voor oudere gemeenteleden. Maar ook als je niet tot de groep ‘kwetsbaren’ behoort, kan deze periode veel van je vragen. Misschien hebt u meer dan anders behoefte aan een gesprek of gebed. U kunt altijd bellen met één van de predikanten. Ds. Gerben van Manen is bereikbaar via 06-83650662 en ds. Nellie van Voornveld via 06-30684426.