Handwerkgroep

Ontspannen bezig zijn voor en in de kerk. Mooie, nuttige of leuke dingen maken. Je bent hiervoor welkom eens per twee weken op woensdagmorgen, vanaf 10.00 - 12:00 uur in één van de zalen van de Schenkelkerk.

Voor meer informatie:
Mw. Joke in ‘t Hout
Ranonkelstraat 3
Tel. 010 - 4505490